xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ngày 01/10/2019, thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện họp không giấy

Ngày 18-06-2020 - Lượt xem: 40

 Ngày 20/9/2019, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh chủ trì cuộc họp không giấy đầu tiên của thành phố Vị Thanh với phần mềm E-Cabinet.

 

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã được cấp tài khoản, mật khẩu để truy cập vào phần mềm. Trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình và các tài liệu số của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu trước. Đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số chuẩn bị trước phiên họp, kết hợp các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu giúp nâng cao chất lượng cuộc họp so với tổ chức họp truyền thống. Sau phiên họp, các ý kiến, kết quả biểu quyết, chỉ đạo kết luận trong cuộc họp được tổng hợp và thông tin đến các đơn vị, cá nhân trong thời gian ngắn nhất. Việc áp dụng phòng họp không giấy sẽ giảm chi phí về giấy tờ, chi phí gửi văn bản, đảm bảo tính bảo mật thông tin ở mức cao nhất. Đồng thời, việc triển khai ứng dụng trên là một việc làm thiết thực của chính quyền thành phố nhằm phục vụ cải cách hành chính. 

Kể từ ngày 01/10/2019, thành phố Vị Thanh sẽ chính thức triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm họp không giấy E-Cabinet đối với tất cả các cuộc họp do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì. Qua đó, sẽ từng bước rút kinh nghiệm để thực hiện nhân rộng áp dụng trong thời gian tới.

Tin: Thùy Linh - Ảnh: Nhật Cường


Đang online: 1
Hôm nay: 365
Đã truy cập: 18228
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.