xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang cho vay trả lương ngừng việc theo Nghị quyết 68

Ngày 05-08-2021 - Lượt xem: 308

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/20211QB-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ qui định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Để kịp thời hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ngày 31 tháng 7 năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang - đơn vị thành phố Vị Thanh đã khẩn trương phê duyệt và giải ngân ngay khi nhận được thông báo vốn, với 02 doanh nghiệp vay để trả lương cho 05 lao động ngừng việc, với số tiền giải ngân tháng đầu tiên là 17.000.000 đồng.

Giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ

Thời gian tới Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng cơ qua báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất nhằm giúp  các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, vượt qua đại dịch, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh để người lao động có thu nhập và cuộc sống ổn định.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang


Đang online: 4
Hôm nay: 2879
Đã truy cập: 1665883
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.