xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục giải ngân theo Nghị quyết 68

Ngày 01-10-2021 - Lượt xem: 57

Thực hiện Nghi quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/20211QB-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ qui định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang - đơn vị thành phố Vị Thanh giải ngân cho 01 doanh nghiệp vay để trả lương cho 486 lao động để phục hồi sản xuất, với số tiền là 1667 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã có 7 doanh nghiệp được hỗ trợ vay để trả lương cho 541 lượt lao động, với số tiền 2077 triệu đồng. Đây là các doanh nghiệp trên địa bàn đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Toàn tỉnh Hậu Giang đã có 38 doanh nghiệp được hỗ trợ vay để trả lương cho 960 lượt lao động với số tiền 3.126 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Triều (phải) - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hậu Giang ký hợp đồng và trao giải ngân cho doanh nghiệp

Nguồn: Ngân hàng CSXH Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 162956
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.