xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Trung Ngôn, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

2. Các thành viên:

1- ThS. Nguyễn Văn Đường - Phó Hiệu trưởng.

2- ThS. Nguyễn Hoàn Hải - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

3- CN. Hồ Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

4- KS. Trần Quốc Sơn - Phòng nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu
5- Đào Thị Diệu Hương - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

6- CN. Trần Đình Duệ - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

3. Thời gian thực hiện đề tài: Từ ngày 20 tháng 01 năm 2016 đến ngày 20 tháng 10 năm 2016

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường:

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730150938.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 793
Đã truy cập: 163486
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.