xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thanh Nghĩa, Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường:

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730151911.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 807
Đã truy cập: 211646
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.