xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 4

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

-----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đình Duệ, Giảng viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Các thành viên:

 1- CN. Đặng Thị Ngọc Giàu, Giảng viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2- ThS. Nguyễn Hiệp Trung, Phó Hiệu trưởng.

3- ThS. Trương Quốc Năm, Phó Hiệu trưởng.

4- ThS. Mai Văn Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

5- ThS. Hồ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6- CN. Huỳnh Phước Tem, Phó Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

7- CN. Võ Thị Ánh Xuân, Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8- CN. Nguyễn Hoàng Khiêm, Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

9- ThS. Trang Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

10- ThS. Nguyễn Phú Nhân, Giảng viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

11. ThS. Trần Lê Diệu Tiên, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

          3. Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 05/12/2020

Xếp loại: Khá.

         


Đang online: 1
Hôm nay: 241
Đã truy cập: 206330
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.