xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC MÔN TRIẾT (CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH) Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 4

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC MÔN TRIẾT (CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH) Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Thị Hoàng Phúc, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 09/11/2012

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730153447.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 849
Đã truy cập: 211688
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.