xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 3

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Cẩm Tú, Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 09/11/2012

Xếp loại:

         


Đang online: 3
Hôm nay: 772
Đã truy cập: 163465
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.