xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 16-06-2022 - Lượt xem: 41

Ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh dự và phát động Nhân dân trong Tỉnh hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh Zika, bệnh tay chân miệng năm 2022 tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.