xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lúa Hè Thu đầu vụ lợi nhuận đạt 7 triệu đồng/ha

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 46

Vụ lúa Hè Thu 2022, nông dân thành phố Vị Thanh canh tác được hơn 3.800ha, đạt 100 % kế hoạch và đến nay đã thu hoạch gần 1.000ha, năng suất bình quân đạt 5,8 tấn/ha. Diện tích lúa đang thu hoạch tập trung ở phường III, phường IV, phường V và xã Vị Tân, các đơn vị còn lại lúa đang ở giai đoạn trỗ và chín.