xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc số 88 của BGĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

Ngày 26-09-2022 - Lượt xem: 97

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

                                                                    từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

                            

1. Thứ hai, ngày 26/9/2022

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 10 giờ 00 phút: Ban Giám đốc nghe báo cáo tiến độ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng BT&GPMB, KT&TTĐĐ tham dự; Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc kiểm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 để tham mưu thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải (KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn dự họp Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc bàn thực hiện Phương án cưỡng chế của UBND huyện đối với ông Trần Minh Tâm dự án Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

2. Thứ ba, ngày 27/9/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 13 giờ 00 phút: Giám đốc họp rà soát nội dung các văn bản tham mưu UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn (Phòng BT&GPMB, QL&PTQĐ, KH-TC phối hợp chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 Trung tâm PTQĐ tỉnh.

3. Thứ tư, ngày 28/9/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần văn Huấn, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm làm việc tại Trung tâm.

- 08 giờ 30 phút: Ban Giám đốc họp rà soát tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án tại Khu Công nhiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 và dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện (làm việc cả ngày; Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung, máy chiếu). Địa điểm: Phòng họp số 2 của Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chỉnh phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

4. Thứ năm, ngày 29/9/2022

- 08 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự Đại Hội Chi bộ 5 (Phiên trù bị). Địa điểm: Phòng  họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc dự Đại Hội Chi bộ 5 (Phiên chính thức). Địa điểm: Phòng  họp số 01 của Trung tâm

5. Thứ sáu, ngày 30/9/2022

- 07 giờ 30 phút: ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm cả ngày.

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLVBGĐTT số 88 từ ngày 26-9-2022 đến ngày 30-9-2022.doc_20220926101819.doc

Đang online: 6
Hôm nay: 1150
Đã truy cập: 1396622
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.