xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 28/3 đến 01/4/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Ngày 25-03-2022 - Lượt xem: 365

THỨ HAI: NGÀY 28/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia bồi dưỡng lớp kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 98 tại trường Quân sự Quân khu 9, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (đến ngày 29 tháng 3 năm 2022);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Viễn A về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Điểm tại UBND xã (theo lịch Huyện ủy);

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Lê Hoàng Thái, Thành viên UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng họp trực tuyến với Bộ Xây dựng trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong trong quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 29/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Đoàn chống thất thu ngân sách và xử lý nợ thuế-phí lệ phí năm 2022. Mời Thành viên Đoàn chống thất thu ngân sách và xử lý nợ thuế-phí lệ phí năm 2022; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính xã, thị trấn cùng dự, Chi cục Thuế Khu vực II chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mờ);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các ngành nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và rà soát công tác tiêm vắc xin trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thường trực UBND, Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn cùng dự, Trung tâm Y tế phối hợp Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: NGÀY 30/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Long Mỹ thông qua kế hoạch tổ chức Lễ công nhận nông thôn mới nâng cao xã Thuận Hưng và lựa chọn xã đề xuất xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Mời  Thường trực Huyện ủy, HĐND; Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Long Mỹ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng; Chủ tịch UBND xã: Thuận Hòa, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông cùng dự, giao phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận Đông về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Điểm tại xã;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp thẩm định các đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: NGÀY 31/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: NGÀY 01/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 28-01-4 dc lan 3.docx_20220330080537.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 984
Đã truy cập: 572456
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.