xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 06/11 đến 12/11/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 6)

Ngày 05-11-2021 - Lượt xem: 569

THỨ HAI: Ngày 08/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức. Mời Lãnh đạo Phòng: Y tế, Văn hóa và Thông tin, Công an; Thường trực UBND, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự.  Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực nghe báo cáo tình hình giải ngân kinh phí phòng, chống Covid-19. Mời Lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động - TB và XH, Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Kho bạc Long Mỹ, Chi cục Thuế Khu vực II; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Mời Lãnh đạo Phòng: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chuyên viên phụ trách, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND, Trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 09/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc cùng lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh họp bàn kế hoạch chuẩn bị công bố danh mục Di sản văn hóa Aday. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Phòng Dân tộc, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri (trực tuyến) trước Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ công tác xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo Công an huyện cùng đi. Điểm tại UBND xã (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: Ngày 10/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với một số ngành về xây dựng Kế hoạch chuyên đề học tập và làm theo Bác và Kế hoạch xây dựng Báo Xuân năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ NĂM: Ngày 11/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch đối thoại với công dân về giải quyết chế độ chính sách. Mời Lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ, Thường trực UBND thị xã Long Mỹ, Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ công tác xã Vĩnh Viễn A nghe UBND xã báo cáo công tác trọng tâm. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp với các ngành về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Mời Lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã Lương Nghĩa, thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các Hội tỉnh Hậu Giang về sáp nhập các Hội cấp huyện. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Hội Người mù cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

THỨ SÁU: Ngày 12/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự trực tuyến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (cả ngày);

- 07 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Đại hội Chữ thập đỏ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự trực tuyến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: Ngày 13/11/2021

 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT, Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND, Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Y tế chuẩn bị tài liệu, UBND cấp xã mời các Trưởng trạm Y tế). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Riêng Bí thư Đảng ủy và Thường trực UBND cấp xã họp tại hệ thống trực tuyến cấp xã (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH TUAN 06-13-11 dc lân 6.docx_20211112104604.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 815
Đã truy cập: 583047
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.