xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 6/12 đến ngày 12/12/2021

Ngày 07-12-2021 - Lượt xem: 6

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 06/12 đến ngày 12/12/2021)

Thứ Hai, ngày 06/12/2021

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 14 giờ, Ban Giám đốc họp trao đổi công việc trong tuần. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

Thứ Ba, ngày 07/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp đánh giá, phân loại viên chức năm 2021 (mời tất cả cán bộ, viên chức, người lao động cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc họp Ban Chấp hành Công đoàn Sở VHTTDL. Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 08/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp Chi bộ tháng 12 năm 2021 (mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 09/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ bảy, ngày 11/12/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 12/12/2021

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 387
Đã truy cập: 486428
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.