xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022

Ngày 29-03-2022 - Lượt xem: 12

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

Thứ Hai, ngày 28/3/2022

Buổi sáng:

- 8 giờ, Ban Giám đốc họp trao đổi công việc tuần. Điểm tại phòng Giám đốc.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 29/3/2022

Buổi sáng:

- 08 giờ, đ/c Dương - Giám đốc họp Ban Chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc thi hết môn lớp Cao cấp chính trị. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, phân công đ/c Giang - Thành viên Ban Tổ chức dự Tổng kết và trao giải Cuộc thi bình chọn Ấn phẩm Xuân Nhâm Dần năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 30/3/2022

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc , đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc thi hết môn lớp Cao cấp chính trị. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Thứ Năm, ngày 31/3/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc , đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 01/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc , đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

Thứ Bảy, ngày 02/4/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 03/4/2022

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 557755
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.