xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 27/12 đến ngày 02/01/2022

Ngày 27-12-2021 - Lượt xem: 28

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Thứ Hai, ngày 27/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp Tổ phòng, chống dịch Covid-19 (Mời đ/c: Nguyên, Được, Ngoan, Vi cùng dự). Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

- 9 giờ, Ban Giám đốc họp chuẩn bị thang điểm thi đua thư viện cấp huyện năm 2022 (Mời đ/c: Được, Sơn cùng dự). Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

Buổi chiều:

- 14 giờ, Ban Giám đốc họp trao đổi công việc. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

Thứ Ba, ngày 28/12/2021

- 7 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự Hội nghị CBCCVC và người lao động năm 2022 (đ/c Được cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- 7 giờ 30, đ/c Hận, đ/c Diễm - Phó Giám đốc dự Hội nghị CBCCVC và người lao động năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu nối Sở VHTTDL (Mời đ/c: Nguyên, Hoài, Hậu, Sơn, Hà, Thịnh, Vi, Tuấn, Oanh, Hiền, Giang, Phước cùng dự). Điểm tại Hội trường Thư viện tỉnh.

- 8 giờ, đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại nhà.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến (đến ngày 30/12).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 29/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2021 (Mời tất cả đảng viên cùng dự). Điểm tại Hội trường Thư viện tỉnh.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà.

Thứ Năm, ngày 30/12/2021

- 7 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp Đảng ủy Sở đánh giá đảng viên cuối năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở.

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại nhà.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 01/01/2022

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 02/01/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 483499
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.