xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 24/01 đến ngày 09/02/2022

Ngày 24-01-2022 - Lượt xem: 6

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 09/02/2022)

Thứ Hai, ngày 24/01/2022 (nhằm ngày 22/12 Âm lich)

- Ban Giám đốc tổ chức dọn vệ sinh cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 25/01/2022 (nhằm ngày 23/12 Âm lich)

- Đ/c Dương - Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- Đ/c Hận, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 26/01/2022 (nhằm ngày 24/12 Âm lich)

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 27/01/2022 (nhằm ngày 25/12 Âm lich)

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 28/01/2022 (nhằm ngày 26/12 Âm lich)

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Hai, ngày 31/01/2022 (nhằm ngày 29/12 Âm lich)

- Đ/c Dương - Giám đốc trực Tết (đ/c Oanh, Châm, Phước cùng trực). Điểm tại Thư viện tỉnh (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc nghỉ Tết (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 (nhằm Mùng 1 Tết Nhâm Dần)

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ Tết (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc trực Tết (đ/c Ngoan, Châm, Trí cùng trực). Điểm tại Thư viện tỉnh (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 02/02/2022 (nhằm Mùng 2 Tết Nhâm Dần)

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc nghỉ Tết (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc trực Tết (đ/c Ngoan, Phước cùng trực). Điểm tại Thư viện tỉnh (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 03/02/2022 (nhằm Mùng 3 Tết Nhâm Dần)

- Đ/c Dương - Giám đốc trực Tết (đ/c Nhạn, Châm, Trí cùng trực). Điểm tại Thư viện tỉnh (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc nghỉ Tết (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 04/02/2022 (nhằm Mùng 4 Tết Nhâm Dần)

- Ban Giám đốc nghỉ Tết (cả ngày).

- Đ/c Phước trực Tết (cả ngày).

Thứ Hai, ngày 07/02/2022 (nhằm Mùng 7 Tết Nhâm Dần)

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Trí trực cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 (nhằm Mùng 8 Tết Nhâm Dần)

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Phước trực cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 09/02/2022 (nhằm Mùng 9 Tết Nhâm Dần)

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Trí trực cơ quan (cả ngày).


Đang online: 5
Hôm nay: 1068
Đã truy cập: 561943
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.