xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 14-12-2021 - Lượt xem: 1

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021)

Thứ Hai, ngày 13/12/2021

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại nhà.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 14/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp xét khen thưởng Công đoàn năm 2021 (Mời tất cả cán bộ, viên chức, người lao động cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại làm việc tại nhà.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 15/12/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà.

Thứ Năm, ngày 16/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp đánh giá công chức lãnh đạo Sở VHTTDL. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại nhà.

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 19/12/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 483530
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.