xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2022

Ngày 05-01-2022 - Lượt xem: 19

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Thứ Hai, ngày 03/01/2022

- Ban Giám đốc nghỉ bù Tết Dương lịch Nhâm Dần 2022.

Thứ Ba, ngày 04/01/2022

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 05/01/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 06/01/2022

Buổi sáng:

- 08 giờ, đ/c Dương - Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại nhà.

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022

Buổi sáng:

- 07 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc họp Đảng ủy Sở. Điểm tại Hội trường Sở.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại nhà.

Thứ Bảy, ngày 08/01/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 09/01/2022

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 537
Đã truy cập: 486578
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.