xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 27/6/2022 đến 01/7/2022

Ngày 27-06-2022 - Lượt xem: 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

27/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

28/6/2022

- 7 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại Tp Ngã Bảy.

 

Thứ Tư

29/6/2022

- 7 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại huyện Châu Thành.

- 13 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại huyện Châu Thành A.

 

Thứ Năm

30/6/2022

- 7 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại huyện Long Mỹ.

- 13 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại Tx Long Mỹ.

 

Thứ Sáu

01/7/2022

- 7 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm. Điểm tại huyện Vị Thủy.

- 13 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại Tp Vị Thanh.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t5-thang-06-nam-2022.doc_20220627085324.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 2912
Đã truy cập: 710289
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.