xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 25/4/2022 đến 29/4/2022

Ngày 22-04-2022 - Lượt xem: 13

 

SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

CHI CỤC AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

25/4/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại huyện Vị Thủy

13 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Điểm tại thị xã Long Mỹ.

Học tập trung sau đại học lớp CK2 Quản lý Y tế niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

26/4/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại thành phố Ngã Bảy (Cả ngày)

 

Thứ Tư

27/4/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại huyện Phụng Hiệp (Cả ngày)

 

Thứ Năm

28/4/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại huyện Châu Thành (Cả ngày)

 

Thứ Sáu

29/4/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại huyện Long Mỹ (Cả ngày)

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t4-thang-04-nam-2022.doc_20220422094209.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 2825
Đã truy cập: 710202
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.