xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 23/5/2022 đến 27/5/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 23-05-2022 - Lượt xem: 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

23/5/2022

- 9 giờ: Họp xét nâng lương thường xuyên cho công chức Chi cục. Điểm tại phòng họp Chi cục.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

24/5/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại thành phố Vị Thanh và huyện Phụng Hiệp (Cả ngày).

 

Thứ Tư

25/5/2022

- 8 giờ: Họp BCH Đảng bộ Sở Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Năm

26/5/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống (thành phần theo Quyết định số 19/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại huyện Phụng Hiệp

 

Thứ Sáu

27/5/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại thành phố Ngã Bảy (Cả ngày).

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           


Đang online: 3
Hôm nay: 2326
Đã truy cập: 709704
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.