xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 20/5/2022 đến 24/5/2022

Ngày 20-06-2022 - Lượt xem: 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

20/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

21/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Tư

22/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Năm

23/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Sáu

24/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t4-thang-06-nam-2022.doc_20220620134105.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 2009
Đã truy cập: 709387
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.