xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 16/5/2022 đến 20/5/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 16-05-2022 - Lượt xem: 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

16/5/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại thành phố Vị Thanh.

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

17/5/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại Tx Long Mỹ

- 13 giờ: Họp BCH Đảng ủy Sở Y tế. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

 

Thứ Tư

18/5/2022

- 7 giờ: Công tác tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Thứ Năm

19/5/2022

- 8 giờ: Dự Hội nghị sơ kết và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo ATTP năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc

 

Thứ Sáu

20/5/2022

- 7 giờ: Công tác tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           


Đang online: 1
Hôm nay: 2308
Đã truy cập: 709686
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.