xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 13/6/2022 đến 17/6/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 13-06-2022 - Lượt xem: 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

13/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

14/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Tư

15/6/2022

- 8 giờ: Làm việc với Phòng TCHC SYT. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế..

- 16 giờ: Dự cùng Bí Thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hồ Thu Ánh gặp gỡ cán bộ chủ chốt ngành Y tế. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

Thứ Năm

16/6/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 31/QĐ-ATTP ngày 08/6/2022). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Tiếp Đoàn UBND tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế..

 

Thứ Sáu

17/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           


Đang online: 2
Hôm nay: 2182
Đã truy cập: 709560
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.