xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 08/5/2022 đến 13/5/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 09-05-2022 - Lượt xem: 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 08/5/2022 đến ngày 13/5/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Chủ nhật

08/5/2022

- 14 giờ: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế . Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Học tập trung sau đại học lớp CK2 Quản lý Y tế niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Hai

09/5/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Họp chi bộ Chi cục. Điểm tại phòng họp Chi cục.

 

Thứ Ba

10/5/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

 

Thứ Tư

11/5/2022

- 9 giờ: Xử lý vi phạm hành chính về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại phòng họp Chi cục.

- Buổi chiều: nghỉ phép.

 

Thứ Năm

12/5/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại huyện Long Mỹ (cả ngày).

 

Thứ Sáu

13/5/2022

- 7 giờ: - Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           


Đang online: 1
Hôm nay: 2334
Đã truy cập: 709712
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.