xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 04/7/2022 đến 08/7/2022

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Lê Văn Tạo

Phó Chi cục Trưởng

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chi cục Trưởng

Nguyễn Vĩnh Sơn

Thứ Hai

04/7/2022

- 9 giờ: Dự họp triển khai các nhiệm vụ khẩn về đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ATTP và công tác Y tế chăm sóc sức khỏe đại biểu trong chuỗi sự kiện tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Thứ Ba

05/7/2022

- 7 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại huyện Vị Thủy.

- 13 giờ: Kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại Tx Long Mỹ.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư

06/7/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm

07/7/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu

08/7/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t1-thang-07-nam-2022.doc_20220704082411.doc

Đang online: 6
Hôm nay: 1382
Đã truy cập: 669495
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.