xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 27/6/2022 ĐẾN 01/7/2022)

Ngày 27-06-2022 - Lượt xem: 11

THỨ HAI (27.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

THỨ BA (28.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 7 giờ 30’: Đc Cảnh công tác tại Bến Tre (cả ngày).

- 13 giờ 00: đc Ngữ, Hạnh làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’: Đ/c Ngữ họp BCH Đảng bộ.

THỨ TƯ (29.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (30.6)

- 07 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Đ/c Ngữ, Cảnh, Huyền họp thông qua nhiệm vụ hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (PH Chi cục).

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (01.7)

-  7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.


Đang online: 13
Hôm nay: 1940
Đã truy cập: 715226
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.