xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 27/6/2022 ĐẾN 01/7/2022) Điều chỉnh lần 1

Ngày 27-06-2022 - Lượt xem: 13

THỨ HAI (27.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00’: đc Cảnh đi công tác Bến Tre

THỨ BA (28.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 8h00’ : Đ/c Ngữ dự Diễn đàn “Phụ nữ Hậu Giang thời kỳ công nghệ số” và trao giải cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hậu giang xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” tại Hội trường BTG TU.

- 7 giờ 30’: Đc Cảnh công tác tại Bến Tre (cả ngày).

- 13 giờ 00: đc Ngữ, Hạnh làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’: Đ/c Ngữ họp BCH Đảng bộ.

THỨ TƯ (29.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 8h00’: Đc Ngữ dự buổi làm việc của Phó CT thường trực Trương Cảnh Tuyên làm việc với tổ chức Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới, Phòng họp 3 UBT (đc Huyền liên hệ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (30.6)

- 07 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Đ/c Ngữ, Cảnh, Huyền họp thông qua nhiệm vụ hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (PH Chi cục).

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (01.7)

-  7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.


Đang online: 73
Hôm nay: 5289
Đã truy cập: 673351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.