xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 28.11.2022 ĐẾN NGÀY 02.12.2022 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 1)

Ngày 01-12-2022 - Lượt xem: 43

THỨ HAI (28.11)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ BA (29.11)

- 08 giờ 00’, Chánh Văn phòng cùng dự họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 08 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung dự họp chấm điểm chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Nguyễn Thanh Thảo cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So làm việc tại đơn vị (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Phòng TNMT các huyện, TX, TP. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ TƯ (30.11)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ NĂM (01.12)

- 07 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự triển khai quyết định về nhân sự.

- 07 giờ 00’, Các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, công chức, viên chức, người lao động và xếp loại đảng viên năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT (Nguyễn Thúy An chuẩn bị nội dung, tài liệu và cùng dự).

THỨ SÁU (02.12)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung làm việc tại đơn vị.

- 07 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So nghỉ phép (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP. 28-02.12.22 L1.docx_20221201082203.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 8
Hôm nay: 2407
Đã truy cập: 1641837
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.