xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 27.6.2022 ĐẾN NGÀY 01.7.2022

Ngày 27-06-2022 - Lượt xem: 13

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày  27  tháng 6  năm 2022

                       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 27.6.2022 ĐẾN NGÀY 01.7.2022

THỨ HAI (27.6)

- 07 giờ 00', Đ/c Sử, Nhã tham gia nghiệm thu các trạm quan trắc không khí xung quanh. (cả ngày)

- 07 giờ 00', Đ/c Trường làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ BA (28.6)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 09 giờ 00', LĐTT họp chi bộm (đột xuất)

- 16 giờ 00', Đ/c Sử họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tháng 6/2022

THỨ TƯ (29.6)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (30.6)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU (01.7)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác] thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Tiến học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 25_(TTQT) từ ngày (20.6-24.6-2022).docx_20220627080612.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 2349
Đã truy cập: 724123
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.