xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC (Từ ngày 04 đến ngày 08/7/2022)

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 18

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 04 đến ngày 08/7/2022)

Thứ; ngày trong tuần

Nơi làm việc

Nội dung

Thứ Hai
04/7

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     
     

Thứ Ba
05/7

Sáng

7h00

Ngã Bảy

GĐ đi công tác cùng đoàn Ban Dân vận tỉnh ủy theo TB số 02/TB-ĐKT ngày 22/6/2022 (cả ngày).

7h00

TT CNTTT

Các PGĐ làm việc tại cơ quan.

Chiều

13h30

TT CNTTT

Các PGĐ làm việc tại cơ quan.

     
     

Thứ Tư
06/7

Sáng

7h00

Huyện Long Mỹ

GĐ đi công tác cùng đoàn Ban Dân vận tỉnh ủy theo TB số 02/TB-ĐKT ngày 22/6/2022 (cả ngày).

7h00

TT CNTTT

Các PGĐ làm việc tại cơ quan.

Chiều

13h00

TT CNTTT

Các PGĐ làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm
07/7

Sáng

7h30

TT CNTTT

BGĐ họp chi ủy CB (BT chuẩn bị ND) sau đó mời tất cả đảng viên họp CB (đ/c Tốt chuẩn bị ND).

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Thứ Sáu
08/7

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LĐTT 4 - 8.7.2022.docx_20220704093212.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 1598
Đã truy cập: 720300
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.