xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kiểm tra phục vụ tuyên truyền Lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5

Ngày 05-05-2022 - Lượt xem: 17

 

Nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, phục vụ cho công tác tuyên truyền Lễ kỷ niệm 30/4 (Ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước) và 01/5 (Ngày Quốc tế lao động), Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các hoạt động quảng cáo trên địa bàn Tỉnh; đã kiểm tra đối với 11 Công ty quảng cáo, với hơn 975 băng-rôn quảng cáo các loại. Qua đó, đã hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị quảng cáo tháo dỡ các băng-rôn đã hết hạn, nhằm tạo không gian để tập trung tuyên truyền phục vụ Lễ 30/4 và 01/5 đảm bảo trang nghiêm, hiệu quả, thiết thực.

                                                                                      M. Huấn (Thanh tra Sở)


Đang online: 4
Hôm nay: 247
Đã truy cập: 585656
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.