xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Khóa đào tạo “Hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ số cho chuỗi cung ứng rau quả tại Việt Nam”

Ngày 16-09-2021 - Lượt xem: 41

Dưới sự tài trợ của Ngân hàng thế giới (The World Bank) tiến hành các nghiên cứu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, hệ thống truy xuất nguồn gốc và các công nghệ số khả dụng; từ đó đưa ra một số đề xuất giúp cải thiện tình hình triển khai truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng rau quả tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, vừa qua, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (EY) đã tổ chức Khóa đào tạo “Hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ số cho chuỗi cung ứng rau quả tại Việt Nam”.

Khóa đào tạo Truy xuất nguồn gốc nông sản bằng hình thức trực tuyến

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang đã cử cán bộ chuyên môn tham gia khóa đào tạo thông qua chương trình hợp tác giữa Trung tâm và công ty KIAG. Thông qua khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ Trung tâm, kịp thời nắm bắt và cập nhật thông tin về yêu cầu truy xuất nguồn gốc; các quy định hiện hành về truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam; các đặc tính/đặc điểm của một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả; các công nghệ khả dụng trong truy xuất nguồn gốc; ….