xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 28-01-2022 - Lượt xem: 25

Hòa chung vào khí thế đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội trên toàn quốc thông qua việc thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Một buổi tiếp nhận hồ sơ về thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trung tâm đã khẩn trương thành lập tổ chuyên trách dưới sự điều phối của Ban giám đốc, đồng thời trực tiếp theo dõi cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các Sở, ngành đơn vị liên quan, thiết lập cung cấp rộng rãi đường dây nóng, tuyên truyền linh hoạt bằng nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ như: tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trang web của đơn vị và tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang. Song song đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách nhanh chóng nắm bắt các quy định mới của chính sách để thực hiện, xây dựng quy trình chặt chẽ các bước thẩm duyệt hồ sơ không được bỏ sót đối tượng đủ tiêu chí và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh. Từ tháng 7 năm 2021đến tháng 01 năm 2022 đã có 30 lao động đăng ký thụ hưởng chính sách; Trong đó có 1 hồ sơ được Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ với số tiền 3.710.000 đồng, còn lại 29 hồ sơ không đủ điều kiện hưởng như: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp nằm ngoài tỉnh Hậu Giang, doanh nghiệp và người lao động không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nghỉ việc với lý do cá nhân...

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng các đơn vị, nhất là ngành Lao động –Thương binh và Xã hội đã có bước khắc phục mọi khó khăn rà soát, thẩm định hồ sơ cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Trần Thanh Hoàng


Đang online: 2
Hôm nay: 1034
Đã truy cập: 572506
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.