xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Long Mỹ thực hiện thí điểm Mô hình nuôi Ong mật dưới tán rừng tràm

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 26

Nhằm khai thác tiềm năng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, giúp tăng thêm thu nhập cho người dân sống bằng nghề trồng rừng kết hợp việc lấy ngắn nuôi dài, thực hiện có hiệu quả mô hình nông, lâm kết hợp. Vừa qua, Hạt Kiểm lâm Liên huyện Long Mỹ đã xây dựng Kế hoạch đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình khuyến lâm năm 2022 từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Long Mỹ với số tiền là 52 triệu đồng để thực hiện mô hình “Nuôi Ong mật dưới tán rừng tràm”, trong đó vốn đối ứng của người dân là 50% và đã được sự thống nhất của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, sự đồng thuận của UBND các xã, từ đó triển khai đến người dân đăng ký thực hiện mô hình.

Qua đó, đã hỗ trợ cho người dân 26 thùng Ong mật (xã Lương Tâm 03 hộ/11 thùng, xã Lương Nghĩa 02 hộ/07 thùng, xã Vĩnh Viễn A 01 hộ/04 thùng, Thuận Hưng 01 hộ/04 thùng). Bên cạnh đó, người dân cũng đã mua thêm 26 thùng Ong mật để đối ứng trong thực hiện mô hình. Đồng thời, đã phối hợp với cơ sở bán Ong giống hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc Ong cho người dân.