xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính và Dân vận chính quyền năm 2021

Ngày 28-04-2022 - Lượt xem: 5

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành A và Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Châu Thành A về việc phát động thi đua tuyên truyền, hướng dẫn người dân doanh nghiệp tạo tài khoản và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong cải cách hành chính năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện Châu Thành A về việc Tổng kết công tác Cải cách hành chính và Dân vận chính quyền năm 2021.