xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Châu Thành A công nhận “Vùng xanh” đối với 10/10 đơn vị xã, thị trấn

Ngày 17-09-2021 - Lượt xem: 185

Thị trấn Một Ngàn, thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân, Xã Tân Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, xã Trường Long Tây, xã trường Long A, thị trấn Bảy Ngàn là 8 đơn vị đầu tiên được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A quyết định công nhận đạt mức độ bình thường mới, còn được gọi “vùng xanh” trong công tác phòng chống dịch  bệnh Covid-19 vào ngày 06/9/2021.

Đến ngày 13/9, Hội đồng thẩm định “Vùng xanh” huyện Châu Thành A, đã tổ chức đi kiểm tra, xem xét và họp Hội đồng để tiếp tục đánh giá và thống nhất nội dung phương án xây dựng “Vùng xanh” của 2 đơn vị thị trấn Cái Tắc và xã Tân Phú Thạnh. Qua trao đổi và đi đến kết luận, kết quả Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất cho 2 đơn vị xã Tân Phú Thạnh và thị trấn Cái Tắc được công nhận “Vùng xanh” đạt 100%. Được sự thống nhất của Thường vụ Huyện ủy, ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định công nhận đạt mức độ bình thường mới “Vùng xanh” đối với 02 đơn vị này, nâng tổng số “Vùng xanh” của huyện lên 10/10 xã, thị trấn, đạt 100%. Được công nhận vùng xanh là điều kiện cho địa phương trở lại hoạt động bình thường, tạo sự phấn khởi cho cho người dân vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch.

Sau khi công nhận “vùng xanh” nhiều hoạt động, quy định được nới lỏng, người dân được đi lại trong “vùng xanh” theo địa bàn cấp xã, nhưng khuyến cáo không ra khỏi “vùng xanh” khi không thật sự cần thiết. Nếu tự động ra khỏi “vùng xanh” không có lý do chính đáng, khi trở về phải cách ly tập trung. Ở “vùng xanh” vẫn đi chợ theo giờ, ai ở đâu đi chợ ở đó, nơi không có chợ thì chính  quyền địa phương có phương án cụ thể để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” trong mọi hoạt động, không ra đường trong khung thời gian từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau, tiếp tục dừng các hoạt động không thiết yếu…

Qua công tác kiểm tra tại các chốt kiểm dịch bảo vệ “vùng xanh” phần lớn người dân đồng thuận cao và chấp hành nghiêm theo hướng dẫn tại chốt kiểm soát, đối với xe vận chuyển ra vào “vùng xanh” đều có giấy test nhanh âm tính theo quy định, tài xế và phụ xe không được xuống xe trong suốt quá trình lưu thông trong “vùng xanh”, việc lên xuống hàng phải do người quản lý tại địa phương thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân ra vào chốt kiểm dịch bảo vệ “vùng xanh” chưa đúng với quy định được cán bộ trực chốt nhắc nhỡ cho quay trở về.