xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Châu Thành: Thường trực UBND huyện làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thuế khu vực IV về triển khai Kế hoạch thu thuế năm 2022.

Ngày 14-01-2022 - Lượt xem: 12

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Ông  Nguyễn Tấn Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với Ngành thuế; phòng Tài chính – Kế hoạch; các ngành chuyên môn và xã, thị trấn về triển khai kế hoạch thu thuế năm 2022.