xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Họp thông qua kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 14-01-2022 - Lượt xem: 62

Ngày 14/01/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp thông qua kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Tham dự có thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành liên quan. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát – Chủ trì cuộc họp.