xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Họp giao ban và chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 17-09-2021 - Lượt xem: 68

Thực hiện Công văn số 3558/VP.UBND-NCTH của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Vừa qua, Sở Công Thương tổ chức họp giao ban và chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo Văn Phòng, Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Quản lý Năng lượng, Thanh tra Sở, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại.
          
Nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Công Thương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế trong buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Đối với lĩnh vực điện: báo cáo tình hình thực hiện sơ đồ điện VIII.

- Lĩnh vực công nghiệp: báo cáo xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; nghiên cứu ngành công thương có xếp hạng so với các tỉnh trong ĐBSCL hay không (về giá trị xuất nhập khẩu hoặc tổng mức bán lẻ hàng hóa…).

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: nội dung về tham mưu nhiệm vụ đột phá trong lĩnh vực công nghiệp.

- Các Nghị quyết của Trung ương: rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương X (Khóa VI) về nông nghiệp nông dân và nông thôn cụ thể trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và lĩnh vực điện.

- Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Phương pháp tính toán các số liệu của ngành: về giá trị SXCN (giá thực tế, giá so sánh).

- Đề xuất trong 05 năm tới ngành công thương tập trung vào lĩnh vực nào có tiềm năng để làm điểm nhấn.

- Tham mưu thành lập Đoàn đi học tập kinh nghiệm một số tỉnh có lĩnh vực phát triển tiêu biểu trong lĩnh vực xúc tiến, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và điện áp mái.

- Rà soát các văn bản của ngành về hỗ trợ doanh nghiệp, xem xét các văn bản này còn hiệu lực không. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và gắn với nội dung xây dựng thể chế của ngành công thương.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách chuẩn bị nội dung và gửi về Văn phòng để tổng hợp báo cáo 9 tháng của ngành. Lưu ý, các nhiệm vụ đã thực hiện phải có báo cáo giải trình riêng và có văn bản chứng minh kèm theo.