xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội thảo đánh giá mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và chuyển giao rác thải sinh hoạt ở đô thị

Ngày 19-08-2022 - Lượt xem: 101

Ngày 18/8/2022, tại UBND phường III, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh tổ chức hội thảo “Đánh giá mô hình phân loại, thu rom, vận chuyển và chuyển giao rác thải sinh hoạt ở đô thị”, đây là hoạt động trong thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự có đại diện Trường Đại học Cần Thơ, các sở ban ngành, UBMTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể tỉnh Hậu Giang; UBND phường xã cùng 50 hộ dân tham gia mô hình thí điểm ở phường III.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang triển khai các nội dung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

          Hội thảo diễn ra các nội dung như: Cấp sổ tay về quản lý chất thải chăn nuôi, chất thải nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Sổ tay tuyên truyền về phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và biến đổi khí hậu.Triển khai những quy định về Quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Nhóm chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ báo cáo kết quả triển khai mô hình phân loại, thu gom, vân chuyển và chuyển giao rác thải sinh hoạt ở đô thị tại thành phố Vị Thanh. Hội thảo nhằm chia sẽ kết quả thí điểm và tiếp nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình cũng như hoàn chỉnh các sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo công tác triển khai, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.