xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội phụ nữ xã Tân Tiến ra mắt mô hình “Ấp 5 không 3 sạch toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao”

Ngày 19-07-2021 - Lượt xem: 313

Ngày 16/7/2021, Hội LHPN phụ nữ xã Tân Tiến ra mắt mô hình  “Ấp 5 không 3 sạch toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao”, nâng chất mô hình “Cùng con đến trường” và phát triển Hội viên năm 2021 tại ấp Mỹ Hiệp 2.

Mô hình “Ấp 5 không 3 sạch toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao” có 9 thành viên, chị Huỳnh Thị Nghiêm – Phó chủ tịch Hội LHPN xã làm chủ nhiệm. Mục đích để tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện đạt các tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn xã, kết hợp vận động hội viên xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp kiểu mẫu.