xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội phụ nữ sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị và tổng kết mô hình, loại hình hiệu quả thuộc hội quản lý giai đoạn 2017-2021

Ngày 12-07-2021 - Lượt xem: 67

Ngày 9/7/2021, Hội LHPN TPVT sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị và tổng kết mô hình, loại hình hiệu quả thuộc hội quản lý giai đoạn 2017-2021.

6 tháng đầu năm, Hội phụ nữ TPVT thực hiện đạt và vượt 11/27 chỉ tiêu thi đua, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% - 70%, 2 chỉ tiêu xét cuối năm. Các hoạt động hỗ trợ chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo được hội đẩy mạnh thực hiện, vận động hỗ trợ 6 mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về ở, duy trì các hình thức tiết kiệm và góp vốn trong hội viên huy động với tiền gần 430 triệu đồng, hỗ trợ cho 200 chị phát triển kinh tế gia đình. Phát động 8.751 hộ gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Hội phụ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị như: dọn dẹp vệ sinh, phát quang tạo cảnh quang môi trường sáng –xanh –sạch-đẹp, với chiều dài gần 4km. Chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh covid-19, duy các các tổ may khẩu trang vải ở các phường xã, có 180 thành viên, lòng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến hội viên và người dân hơn 180 cuộc.

Về 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Hội phụ nữ thành phố thành lập nhiều mô hình học tập làm theo Bác như: “Phụ nữ dân tộc tiết kiệm theo gương Bác”, “Nuôi heo đất tiết kiệm vì phụ nữ trẻ em nghèo”, “Quyển sách trao tay, quyển tập tình thương”, “Địa chỉ nhân đạo từ thiện”, vận động hội viên tiết kiệm theo gương Bác  huy động số tiền gần  9 tỷ 850 triệu đồng.  Tuyên dương 12 tập thể và 472 gia đình hội viên tiêu biểu trong học tập làm theo Bác. Về kết quả thực hiện các mô hình, loại hình do hội thành lập quán lý, giai đoạn 2017-2021  các cấp hội đã thành lập được 214 loại hình,CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, tư vấn pháp luật, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, có hơn 3.370 thành viên tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Quốc Khởi – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vị Thanh nhấn mạnh những nhiệm vụ Hội phụ nữ thành phố Vị Thanh thực hiện thời gian tới  như sau: Chú trong nâng cao chất lượng hội viên, chuẩn bị tốt tổ chức Đại hội đại biểu Hội phụ nữ thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ  và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, rà soát các chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi đua của năm 2021.