xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP. ị Thanh triển khai 3 văn bản luật

Ngày 09-12-2022 - Lượt xem: 87

 

Ngày 9/12/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.Vị Thanh triển khai 3 văn bản luật, là Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đến dự có ông Lưu Văn Dủ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Vị Thanh cùng đại diện các ban ngành đoàn thể thành phố và các phường, xã.

Ông Lưu Văn Dủ Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị triển khai 3 văn bản luật

Cụ thể Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương và 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của Cảnh sát cơ động … Luật Điện ảnh có 8 chương, với 50 điều quy định về hoạt động điện ảnh, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, quản lý nhà nước về điện ảnh. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ lần này sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ trong Luật, bổ sung nội dung về tác giả, đồng tác giả, quyền nhân thân của tác giả, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, thay đổi trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. 3 văn bản luật nêu trên có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023.

Việc triển khai các văn bản luật góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp đưa luật vào cuộc sống, để người dân nắm bắt và am hiểu pháp luật, hướng mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tin, ảnh: Hoàng Chương


Đang online: 2
Hôm nay: 1038
Đã truy cập: 1396510
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.