xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh khai mạc kỳ họp giữa năm 2021

Ngày 28-06-2021 - Lượt xem: 108

 

Ngày 28/6/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định những nhiệm vụ quan trọng khác.