xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng nhân dân phường III, khóa XII tổ chức kỳ họp cuối năm 2021

Ngày 28-12-2021 - Lượt xem: 118

Ngày 27/12/2021, Hội đồng nhân dân phường III, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ông Trần Quốc Khởi – Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo

Năm 2021, phường III thực hiện đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, các chỉ tiêu vượt là: Nông nghiệp, hộ nghèo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thể thao, văn minh đô thị, Lao động – Việc làm, y tế, giáo dục, công tác tuyển quân, không để xảy ra tham nhũng lãng phí. Trong năm phường tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, vận động làm 770m kè sinh thái, dặm vá 2.600m lộ giao thông, trồng 200 cây Sao, 5000 chậu hoa Mẫu Đơn xây dựng tuyến đường đẹp. Tạo việc làm mới cho 175 người, đào tạo nghề cho 50 người. Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ trong năm phường giúp cho 37 hộ thoát nghèo và 53 hộ thoát cận nghèo. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 được các ngành, đoàn thể phường phối hợp tích cực thực hiện. Lĩnh vực an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững.