xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng nhân dân các phường, xã hoàn thành kỳ họp giữa năm 2022

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 16

Từ ngày 16/6 đến 24/6/2022, Hội đồng nhân dân các phường, xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giữa năm 2022 sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân phường, xã về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi họp HĐND ở phường III

Tại kỳ họp diễn ra các nội dung gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư (giữa năm 2022), báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và chấp hành dự toán Nhà nước năm 2022. Thông qua các tờ trình về thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong thực hiện nghị quyết HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm. Cũng như thống nhất một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2022, HĐND các phường, xã đề ra các giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: củng cố đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, các chức danh chủ chốt để đảm bảo đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể. Đồng thời, đề ra các giải pháp đồng bộ có hệ thống phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Tin: Hồng Cầu - Ảnh: Thanh Sang


Đang online: 1
Hôm nay: 2912
Đã truy cập: 724686
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.