xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị trực tuyến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Ngày 23-09-2022 - Lượt xem: 103

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Hội nghị do ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì.