xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thực hiện giai đoạn 2, tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 25-06-2021 - Lượt xem: 68

Ngày 25/6/2021, Chi cục Thống kê khu vực Vị Thủy - Vị Thanh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thực hiện giai đoạn 2, tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, có 38 điều tra viên tham dự.